torsdag 26. juli 2012Den 19. juli startet opparbeidelse av tomta, og slik så det ut den 26. juli. WR Maskin traff på fjell noen steder der hytta skal ligge, samt i grøfta for kabler og rør. "Første budsjettsprekken....."